Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
Technikum Uzupe軟iaj帷e
Stowarzyszenia Rachunkowo嗆

Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
CAΧ CYKL KSZTAzENIA BEZPxTNIE
Bez wpisowego, bez um闚, bez op豉t za wakacje i egzaminy.

Nauka trwa 3 lata czyli 6 semestr闚.
Po zako鎍zeniu nauki absolwenci przyst瘼uj do egzaminu maturalnego oraz egzaminu maturalnego.
technik rolnik, technik obuwnik, technik us逝g fryzjerskich, technik pojazd闚 samochodowych, technik technologii wyrob闚 sk鏎zanych

Czas trwania nauki:
3 lata - 6 semestr闚 - system zaoczny

Warunki rekrutacji:

安iadectwo uko鎍zenia szko造 zawodowej, za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie (wydaje lekarz pierwszego kontaktu), wype軟iony kwestionariusz osobowy, 4 fotografie.
Czesne
technik rolnik - kierunek bezp豉tny
technik obuwnik - kierunek bezp豉tny
technik us逝g fryzjerskich - kierunek bezp豉tny
technik pojazd闚 samochodowych - kierunek bezp豉tny
technik technologii wyrob闚 sk鏎zanych - kierunek bezp豉tny
Numer programu nauczania:
Szko豉 kszta販i zgodnie z obowi您uj帷ymi programami zatwierdzonymi przez MEN.
Przedmioty og鏊nokszta販帷e:
J. polski, j. angielski, historia, wiedza o spo貫cze雟twie, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsi瑿iorczo軼i, technologia informacyjna
Przedmioty zawodowe:
TECHNIK ROLNIK:
TECHNIK OBUWNIK :
TECHNIK USΣG FRYZJERSKICH : higiena, materia造 fryzjerskie, technologia fryuzjerstwa, stylizacja, podstwy psychologii, podstawy pedagogiki, podstawy dzia豉lno軼i us逝gowej, pracownia fryzjerska, specjalizacja, praktyka zawodowa.
TECHNIK POJAZD紟 SAMOCHODOWYCH : podstwawy konstrukcji maszyn, bezpiecze雟two pracy, silniki pojazd闚 samochodowych, podwozia i nadwozia pojazd闚 samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposa瞠nie pojazd闚 samochodowych, pracownia diagnostyki pojazd闚 samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki, organizacja i zarz康zanie przedsi瑿iorstwem samochodowym, j. angielski zawodowy, zaj璚ia praktyczne, praktyka zawodowa.
TECHNIK TECHNOLOGII WYROB紟 SK紑ZANYCH :
Egzamin zawodowy:
Absolwenci po zdaniu zewn皻rznego egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymuj tytu zawodowy.
Praktyki zawodowe:
Szko豉 zapewnia organizacj praktyk zawodowych u pracodawc闚.

Szkolny plan nauczania:

Przedmiot
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Semestr IV
Semestr V
Semestr VI
Razem
J瞛yk polski
20
20
20
20
20
26
126
J瞛yk angielski
18
18
18
18
9
9
90
Historia
18
18
-
-
-
-
36
Wiedza o spo貫cze雟twie
-
-
-
-
18
-
18
Matematyka
18
18
18
18
9
9
90
Fizyka i astronomia
-
-
18
-
-
-
18
Chemia
18
18
-
-
-
-
36
Biologia
-
18
-
-
-
-
18
Geografia
-
-
-
18
-
-

18

Podstawy przedsi瑿iorczo軼i
-
-
-
-
-
18
18
Technologia informacyjna
-
-
-
18
-
-
36
W tym godziny do dyspozycji dyrektora
-
-
-
-
18
18
40
Razem przedmioty og鏊nokszta販帷e
92
92
92
92
56
62
486
TECHNIK POJAZD紟 SAMOCHODOWYCH - przedmioty zawodowe
Podstawy konstrukcji maszyn
-
-
25
28
-
-
53
Bezpiecze雟two pracy
-
-
14
-
-
-
14
Silniki pojazd闚 samochodowych
-
-
-
20
20
-
40
Podwozia i nadwozia pojazd闚 samochodowych
-
-
-
-
25
28
53
Elektryczne i elektroniczne wyposa瞠nie pojazd闚 samochodowych
-
20
33
-
-
-
53
Pracownia diagnostyki pojazd闚 samochodowych
-
-
-
-
25
28
53
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
-
-
-
-
-
27
27
Organizacja i zarz康zanie przedsi瑿iorstwem samochodowym
-
-
27
-
-
-
27
J瞛yk angielski zawodowy
-
-
-
-
14
-

14

Zaj璚ia praktyczne
-
-
-
30
30
30
90
Praktyka zawodowa
-
-
-
-
-
-
4 tyg.
Razem przedmioty zawodowe
0
20
99
78
114
103
414
Suma godzin przeznaczonych na kszta販enie zawodowe i og鏊nokszta販帷e dla zawodu technik pojazd闚 samochodowych
160
180
172
120
140
135
907
TECHNIK USΣG FRYZJERSKICH- przedmioty zawodowe
Higiena
-
26
-
-
-
-
26
Materia造 fryzjerskie
-
-
18
-
-
-
18
Technologia fryzjerstwa
-
-
-
20
20
-
40
Stylizacja
-
-
-
-
25
25
50
Podstawy psychologii
-
-
26
-
-
-
26
Podstawy pedagogiki
-
-
-
-
40
-
40
Podstawy dzia豉lno軼i us逝gowej
-
-
-
18
-
-
18
Pracownia fryzjerska
-
-
36
40
40
40
156
Specjalizacja***
-
-
-
-
-
40

40

Praktyka zawodowa
-
-
-
-
-
-
4 tyg.
Razem przedmioty zawodowe
0
26
80
78
125
105
414
Suma godzin przeznaczonych na kszta販enie zawodowe i og鏊nokszta販帷e dla zawodu technik us逝g fryzjerskich
92
118
172
170
181
167
900ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299