Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
Technikum
Stowarzyszenia Rachunkowo嗆

Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
CAΧ CYKL KSZTAzENIA BEZPxTNIE
Bez wpisowego, bez um闚, bez op豉t za wakacje i egzaminy.

Nauka trwa 4 lata czyli 8 semestr闚.
Po zako鎍zeniu nauki absolwenci przyst瘼uj do egzaminu maturalnego oraz egzaminu maturalnego.
technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk, technik handlowiec, technik budownictwa, technik geodeta

Czas trwania nauki:
4 lata - 8 semestr闚 - system zaoczny

Warunki rekrutacji:

安iadectwo uko鎍zenia gimnazjum lub o鄉ioletniej szko造 podstawowej, za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie (wydaje lekarz pierwszego kontaktu), wype軟iony kwestionariusz osobowy, 4 fotografie.
Czesne
technik logistyk - kierunek bezp豉tny
technik spedytor- kierunek bezp豉tny
technik informatyk - kierunek bezp豉tny
technik handlowiec - kierunek bezp豉tny
technik budownictwa - kierunek bezp豉tny
technik geodeta - kierunek bezp豉tny
Numer programu nauczania:
Szko豉 kszta販i zgodnie z obowi您uj帷ymi programami zatwierdzonymi przez MEN.
Przedmioty og鏊nokszta販帷e:
J. polski, j. angielski, historia, wiedza o spo貫cze雟twie, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsi瑿iorczo軼i, technologia informacyjna.
Przedmioty zawodowe:
TECHNIK LOGISTYK: Podstawy logistyki, Gospodarka zapasami i magazynem, Ekonomika logistyki, Transport i spedycja, Transport i spedycja, Planowanie Logistyczne, Systemy logistyczne, Gospodarka elektroniczna, Laboratorium logistyczno-spedycyjne, Laboratorium magazynowe, J瞛yk angielski dla logistyk闚, J瞛yk niemiecki dla logistyk闚, Praktyka zawodowa 4 tyg.
TECHNIK SPEDYTOR: Podstawy spedycji i transportu, 字odki transportu, Podstawy prawa transportowego, Rachunkowo嗆, Ubezpieczenia 豉dunk闚, Techniki informatyczne w rachunkowo軼i, Marketing i sztuka negocjacji w spedycji, Zarz康zanie dzia豉lno軼i spedycyjn, Logistyka, Techniki biurowe, Statystyka, J瞛yk angielski, Praktyka zawodowa - 4 tyg.
TECHNIK INFORMATYK: Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Oprogramowanie biurowe, Programowanie strukturalne i obiektowe, Urz康zenia techniki komputerowej, Multimedia i grafika komputerowa, J瞛yk angielski, Zaj璚ia specjalizacyjne, Praktyka zawodowa - 4 tyg.
TECHNIK HANDLOWIEC: Podstawy ekonomii, Technika biurowa, Statystyka, Zasady rachunkowo軼i, Marketing, Elementy prawa, Ekonomia handlowa, Rachunkowo嗆 handlowa, Towaroznawstwo, Reklama, J瞛yk obcy zawodowy(angielski, niemiecki, rosyjski), Kultura zawodu, Pracownia ekonomiczno - informatyczna, Praktyka zawodowa - 4 tyg.
TECHNIK BUDOWNICTWA: Podstawy budownictwa, Technologia budownictwa, Podstawy projektowania, Konstrukcje budowlane, Instalacje budowlane, Kosztorysowanie, Organizacja rob鏒 budowlanych, Eksploatacja obiekt闚 budowlanych, J瞛yk angielski zawodowy, Zaj璚ia praktyczne, Specjalizacja, Praktyka zawodowa 3 tyg.
TECHNIK GEODETA: Geodezja og鏊na, Geodezja in篡nieryjna, Geodezja w gospodarce nieruchomo軼iami, Fotogrametria, Informatyka geodezyjna i kartograficzna, J瞛yk obcy zawodowy, Specjalizacja, Praktyka zawodowa 3 tygodnie - semestr III lub IV oraz 3 tyg.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci po zdaniu zewn皻rznego egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymuj tytu zawodowy.
Praktyki zawodowe:
Szko豉 zapewnia organizacj praktyk zawodowych u pracodawc闚.

Szkolny plan nauczania:

Przedmiot
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Semestr IV
Semestr V
Semestr VI
Semestr VII
Semestr VIII
Razem
J瞛yk polski
25
25
25
25
25
25
25
36
211
J瞛yk angielski
10
10
10
20
20
20
20
20
130
Historia
-
-
27
27
-
-
-
-
54
Wiedza o spo貫cze雟twie
-
-
-
-
-
-
18
-
18
Matematyka
15
15
15
20
20
20
20
20
145
Fizyka i astronomia
-
36
-
-
-
-
-
-
36
Chemia
27
27
-
-
-
-
-
-
54
Biologia
-
-
-
-
36
-
-
-
36
Geografia
-
-
-
36
-
-
-
-

36

Podstawy przedsi瑿iorczo軼i
18
-
-
-
-
-
-
-
18
Technologia informacyjna
-
-
36
-
-
-
-
-
36
W tym godziny do dyspozycji dyrektora
-
-
-
-
-
-
20
34
54
Razem przedmioty og鏊nokszta販帷e
95
113
113
128
101
65
83
76
774
TECHNIK INFORMATYK - przedmioty zawodowe
Systemy operacyjne i sieci komputerowe
20
-
-
-
20
20
41
50
151
Oprogramowanie biurowe
25
23
20
20
-
-
-
-
88
Programowanie strukturalne i obiektowe
-
30
30
30
20
17
-
-
127
Urz康zenia techniki komputerowej
30
20
-
-
-
-
-
-
50
Multimedia i grafika komputerowa
-
20
18
-
-
-
-
-
38
J瞛yk angielski zawodowy
-
25
-
-
-
-
-
-
25
Zaj璚ia specjalizacyjne
-
-
20
51
40
40
-
-
151
Praktyka zawodowa
-
-
-
-
-
-
-
-
4 tyg.
Razem przedmioty zawodowe
75
118
88
101
80
77
41
50
630
Suma godz. przeznaczonych na kszta販enie zawodowe i og鏊nokszta販帷e dla zawodu t.informatyk
170
231
201
229
181
142
124
126
1404
TECHNIK BUDOWNICTWA - przedmioty zawodowe
Podstawy budownictwa
38
-
-
-
-
-
-
-
38
Technologia budownictwa
29
30
20
20
20
20
-
-
139
Podstawy projektowania
-
30
20
23
20
20
-
-
113
Konstrukcje budowlane
-
20
20
33
20
20
-
-
113
Instalacje budowlane
-
-
-
-
-
13
-
-
13
Kosztorysowanie
-
-
-
20
18
-
-
-
38
Organizacja rob鏒 budowlanych
-
-
-
-
-
25
-
-
25
Eksploatacja obiekt闚 budowlanych
-
-
-
-
-
-
25
-
25
J瞛yk angielski zawodowy
-
-
-
25
-
-
-
-

25

Zaj璚ia praktyczne
-
-
-
-
-
-
40
36
76
Specjalizacja
-
-
-
-
-
-
-
25
25
Praktyka zawodowa
-
-
-
-
-
-
-
-
3 tyg.
Razem przedmioty zawodowe
67
80
60
121
78
98
65
61
630
Suma godz. przeznaczonych na kszta販enie zawodowe i og鏊nokszta販帷e dla zawodu t.budownictwa
162
193
173
249
179
163
148
137
1404
TECHNIK GEODETA - przedmioty zawodowe
Geodezja og鏊na
42
40
30
50
40
-
-
-
202
Geodezja in篡nieryjna
30
30
20
38
20
-
-
-
138
Geodezja w gospodarce nieruchomo軼iami
-
-
-
40
30
31
-
-
101
Fotogrametria
-
-
-
-
-
-
30
33
63
Informatyka geodezyjna i kartograficzna
-
-
-
-
-
36
40
-
76
J瞛yk obcy zawodowy
-
-
-
-
-
25
-
-
25
Specjalizacja
-
-
-
-
-
-
-
25
25
Praktyka zawodowa
-
-
-
-
-
-
-
-
6 tyg.
Razem przedmioty zawodowe
72
70
50
128
90
92
70
58
630
Suma godz. przeznaczonych na kszta販enie zawodowe i og鏊nokszta販帷e dla zawodu t.geodeta
167
183
163
256
191
157
153
134
1404
TECHNIK HANDLOWIEC - przedmioty zawodowe
Podstawy ekonomii
30
-
-
-
-
-
-
-
30
Ekonomika handlu
-
30
30
30
30
31
-
-
151
Statystyka
-
30
-
-
-
-
-
-
30
Rachunkowo嗆 handlowa
-
-
30
30
30
30
31
-
151
Marketing
30
33
-
-
-
-
-
-
63
Towaroznawstwo
-
-
-
-
-
-
-
50
50
Elementy prawa
40
40
Pracownia informatyczno-handlowa
35
30
65
J瞛yk angielski zawodowy
-
-
-
-
-
-
25
25
50
Praktyka zawodowa
-
-
-
-
-
-
-
-
8 tyg.
Razem przedmioty zawodowe
100
93
60
60
60
61
91
105
630
Suma godz. przeznaczonych na kszta販enie zawodowe i og鏊nokszta販帷e dla zawodu t.handlowiec
195
206
173
188
161
126
174
181
1404
TECHNIK SPEDYTOR - przedmioty zawodowe
Podstawy spedycji i transportu
25
25
-
-
-
-
-
-
50
字odki transportu
-
-
20
20
25
25
-
-
90
Podstwy prawa transportowego
-
-
-
35
-
-
-
-
35
Rachunkowo嗆
-
-
-
40
35
-
-
-
75
Ubezpieczenia 豉dunk闚
-
-
-
-
-
-
-
25
25
Techniki informatyczne w rachunkowo軼i
-
-
-
-
25
-
-
-
25
Marketing i sztuka negocjacji w spedycji
-
-
-
-
-
35
-
-
35
Zarz康zanie dzia豉lno軼i spedycyjn
-
20
20
35
-
-
-
-
75
Logistyka
-
-
-
-
-
-
20
30
50
Techniki biurowe
30
25
20
-
-
-
-
-
75
Statystyka
-
-
-
-
-
-
25
-
25
J瞛yk angielski dla spedytor闚
-
-
-
-
-
36
35
-
70
Praktyka zawodowa
-
-
-
-
-
-
-
-
4 tyg.
Razem przedmioty zawodowe
55
70
60
130
85
95
80
55
630
Suma godz. przeznaczonych na kszta販enie zawodowe i og鏊nokszta販帷e dla zawodu t.spedytor
150
183
173
258
186
161
163
131
1404
TECHNIK LOGISTYK - przedmioty zawodowe
Podstawy logistyki
25
25
-
-
-
-
-
-
50
Gospodarka zapasami i magazynem
-
-
-
-
20
20
20
20
80
Ekonomika logistyki
25
25
-
-
-
-
-
-
50
Transport i spedycja
-
-
30
40
-
-
-
-
70
Planowanie logistyczne
-
-
30
30
-
-
-
-
60
Systemy logistyczne
-
-
-
-
30
20
20
-
70
Gospodarka elektroniczna
-
-
-
40
-
-
-
-
40
Laboratorium logistyczno-spedycyjne
-
-
-
-
25
25
-
-
50
Laboratorium magazynowe
-
-
-
-
-
30
20
20
70
J瞛yk angielski dla logistyk闚
-
-
-
20
20
20
-
-
60
J瞛yk niemiecki dla logistyk闚
-
-
-
-
-
-
30
-
30
Praktyka zawodowa
-
-
-
-
-
-
-
-
4 tyg.
Razem przedmioty zawodowe
50
50
60
130
95
115
90
40
630
Suma godz. przeznaczonych na kszta販enie zawodowe i og鏊nokszta販帷e dla zawodu t.logistyk
145
163
173
258
196
180
173
116
1404ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299